O taller urbano

chat

A rede de creatividade cidadá (O Círculo de Ideas) ou os espazos de participación creativa (o Foro Metropolitano), xestionados a través da Web da asociación conéctanos coas redes sociais, e engade a esta web os seguintes contendidos:

Unha páxina da Asociación en Facebook, que se renova diariamente e difunde as actividades propias da Asociación Metropolitana 3.ou e recolle unha selección comentada das noticias de prensa seleccionadas que teñan relación cos nosos obxectivos e que sexan temas de interese para os cidadáns. Ao funcionar en aberto constitúe un foro virtual que na actualidade conta con preto de 600 seguidores e cun número de lectores que oscilan entre 1000 e 9.000, principalmente interesados nos artigos de opinión que publican os membros da asociación. Ata decembro de 2010 foi consultada por máis de 60.000 persoas de 12 países diferentes.

Este Foro Virtual complétase co Taller Urbano, unha sección onde se expoñen propostas graficas ou documentos visuais que achega ideas e solucións aos principais temas urbanos.  A intención é poder desenvolver talleres urbanos presenciais.

O Foro Virtual e o Taller Urbano compoñen unha PLATAFORMA DE CREATIVIDADE URBANA onde TI PODES participar.