Círculo de ideas

ideas-innovadoras
Trátase dun laboratorio de ideas que está formado por persoas coñecedoras dos diversos ámbitos da cidade e que temos en común o desexo de contribuír cos nosos coñecementos e experiencia a xera ideas creativas que poidan achegar novos enfoques ao pensamento urbano actual e á súa proxección cara ao futuro.
 
É, por dicilo así, o núcleo duro prol ser o que achega coñecemento ao proceso e funciona como un foro permanente para xerar ideas e proxectos innovadores, e achegar contidos aos restantes instrumentos da Asociación. Está formado por profesionais de diversos ámbitos implicados no progreso da cidade e que por iso participan no noso debate e actividades. Ten un carácter independente e plural e a súa tarefa é saber ler o presente para interpretar o futuro. Funciona en grupos de traballo e en rede.

Forman parte del Círculo de Ideas las siguientes personas:

Alberto Unsiáin González de Suso

Arquitecto

Andrés Lacasa Nikiforov

Músico y Gestor musica

Andrés Precedo Ledo

Geógrafo y Prof. mercantil

Carlos Mezquita Fernández

Arquitecto

Fernando Ulla Lorenzo

Geógrafo

Carlos Sánchez-Tembleque Ponte

Economista

Fernando Ulla Lorenzo

Geógrafo

Gael Sánchez Rivas

Ingeniero Caminos

Ignacio Ferreiro González

Arquitecto

José Luis Naya Mosquera

Consultor

José Ángel Roca Sánchez

Ingeniero

José Valiño Blanco

Ingeniero

Martín Fernández Prado

Arquitecto

Oscar Valcuende Rodriguez

Arquitecto

Pablo García Pita

Geógrafo

Pablo Ponte Rodríguez

Geógrafo

Valentín Martínez-Alejandro

Periodista

Venancio Salcines Cristal

Economista

Xosé Carlos Fernández

Ingeniero